Corona Uppdatering 2020-03-17

Transporterna till och från Italien rullar fortfarande utan restriktioner.

Vi ser att exporten från Sverige till Italien har minskat då företag i Italien har stängt.

Detta kan leda till att transportkapaciteten från Italien till Sverige minskar och ledtiden blir längre.

Åkerierna som kör inrikes i Italien är under stor press just nu.

Sena bokningar som vi under normala omständigheter hanterar utan problem kan bli svårare att lösa.

Det är viktigt att bokningar görs i tid.