Information om Italientrafiken under sommaren 2019

  • Sista ordinarie avgång ifrån Italien är torsdag 01-08-2019, vecka 31.
    Det kan även finnas möjlighet efter vecka 31, be oss i så fall kolla pris och möjlighet.
  • Vi ber er dock om möjligt att boka så tidigt som möjligt, då kapaciteten är begränsad under hela sommarperioden.

  • Under veckorna 32-35 har de flesta åkerier begränsad kapacitet, samt att de flesta inrikesåkerierna i Italien har stängt.

  • Trafiken ifrån Italien kommer igång igen under vecka 35 och 36.


Under sommarperioden kan ledtiderna påverkas av körstoppen (se nedan) och den ökade trafikmängden i Europa pga semestertrafiken.

Italien               Fredag:             26/7 16.00-22.00
                           Fredag:             2/8 14.00-22.00                        
                           Lördagar:         08.00-22.00

Österrike         Lördagar:        08.00- Måndagar: 06.00
Tyskland          Lördagar:        08.00-22.00